Интернет пакет наменет за домашни корисници
  • Брзина до 1536Kbps/1024Kbps
  • Месечен сообраќај 30Gb
  • Еднократен надоместок 1200 ден
  • Опрема на користење
  • Неограничен договор
  • По надминување 256Kbps/256Kbps
Интернет пакет наменет за домашни корисници
 
500 ден/месечно
Интернет пакет наменет за бизнис корисници
  • Брзина до 2048Kbps/1536Kbps
  • Месечен сообраќај 80Gb
  • Еднократен надоместок 1200 ден
  • Опрема на користење
  • Неограничен договор
  • По надминување 256Kbps/256Kbps
Интернет пакет наменет за бизнис корисници
 
900 ден/месечно
Интернет пакет наменет за неограничено користење
  • Брзина до 4096Kbps/2048Kbps
  • Неограничен месечен сообраќај*
  • Еднократен надоместок 1200 ден
  • Опрема на користење
  • Неограничен договор
  • По надминување 256Kbps/256Kbps
Интернет пакет наменет за неограничено користење
 
1500 ден/месечно
Facebook: Најдете не во Facebook